IZO

Niet over de cliënt praten, maar mét de cliënt

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

In het Actieprogramma iWlz is een cliënt-focusgroep opgezet om de betrokkenheid van cliënten bij het programma en zijn deelproducten een vaste plek te geven. Adviseurs Ad Verschoor en Judith Duinisveld vertellen bij Platform IZO op 16 december over de inzichten die zij hebben opgedaan met de cliënt te betrekken in de ontwikkeling van het programma.

Website IZO .png

Ad Verschoor vertelt dat het Actieprogramma iWlz zich met betrokken partijen (zoals CIZ, zorgkantoor, zorgaanbieders en CAK) buigt over het proces om cliënten meer te betrekken bij het iWlz-netwerkmodel. Het doel is om niet over de cliënt te praten, maar om met de cliënt modellen te bespreken.

Meedenken en feedback geven

Op verzoek van het Actieprogramma zijn 10 ervaringsdeskundigen uit verschillende Wlz- domeinen aangetrokken (GGZ, V&V, lichamelijk gehandicaptenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg). Zij denken mee met het actieprogramma en geven feedback op (deel)producten.

In 3 sessies heeft de cliënt-focusgroep processen binnen de Wlz met de iWlz als standaard doorlopen en kennisgemaakt met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De ervaringen van de ervaringsdeskundigen zijn mede input voor het vervolg van het Actieprogramma. Het gesprek met cliënten en verwanten levert volgens Ad echt nieuwe inzichten op. Hij raadt leden van Platform IZO aan om dit voor andere projecten ook te doen.

Inzicht 1: Brede interesse bij cliënten

Van te voren dacht men bij het Actieprogramma dat cliënten niet geïnteresseerd zouden zijn in gegevens die worden uitgewisseld via het iWlz-berichtenverkeer. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onder welk zorgkantoor de zorg valt, de bemiddeling en administratieve gegevens. De ervaringsdeskundigen gaven echter aan hier wél in geïnteresseerd te zijn; ze hebben belangstelling voor het geheel en niet voor losse stukjes informatie. Ze vinden het belangrijk dat alles in de langdurige zorg goed geregeld is. De vernieuwing hierin is belangrijk voor henzelf én voor andere cliënten. Daarom willen zij graag bijdragen aan een programma als dit.

Inzicht 2: Cliënten willen informatie kunnen volgen

De ervaringsdeskundigen gaven aan dat zij het proces iWlz een ingewikkeld proces vonden waar veel partijen aan bijdragen. De ervaringsdeskundigen hebben de wens om informatie te kunnen volgen, zoals track & trace bij PostNL. Er werd nagedacht over hoe je het logistieke proces verder kan brengen, zodat cliënten voortdurend zien waar ze staan; bijvoorbeeld in de aanvraag, in de zorglevering of in de financiële afwikkeling. Het Actieprogramma kijkt ook naar het versterken van de informatiepositie van de cliënt. De bedoeling is om dit zodanig te faciliteren dat cliënten op basis van hun informatiepositie eenvoudiger in dit domein hun weg kunnen vinden in alle beschikbare informatie.

Inzicht 3: Informatie transparant en eenvoudig maken

Eén van de platformleden is benieuwd of de ervaringsdeskundigen bekend zijn met het totale proces van de iWlz. Volgens Ad is dit wisselend. iWlz wordt ervaren als een complex proces, waarbij de rollen van de professional, de mantelzorger en het zorgkantoor het meest bekend zijn. Ad: “We zitten nu in de fase dat we informatie hebben opgehaald en getoetst. Als we hier wat mee willen doen, dan moeten we uitkijken dat we het niet nog ingewikkelder maken. We zoeken juist hoe we het transparant en eenvoudiger voor hen kunnen maken.”

Inzicht 4: Hulp- en informatiebronnen

Voor de meeste ervaringsdeskundigen is onduidelijk waar je kan starten om een passend zorgaanbod te vinden en welke hulpmiddelen en voorzieningen hierbij kunnen helpen. Vooral het startpunt en het overzicht ontbreken.

Inzicht 5: Zelf willen kunnen nagaan of het klopt

Transparantie over levering en geleverde zorg (klopt het wel?) is belangrijk in de ogen van de ervaringsdeskundigen.

Inzicht 6: Contact met zorgkantoor

Het merendeel van de ervaringsdeskundigen wensen dat het zorgkantoor contact opneemt na het indicatiebesluit, zodat zij begeleid worden in de wereld van de Wlz. Daarom willen ze weten wie ‘hun zorgkantoor’ is en naar wie ze zijn bemiddeld.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

De ervaringsdeskundigen hebben ook een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) doorgenomen, vertelt Ad. De vraag daarbij was: Hoe kunnen we jullie faciliteren in het gebruik van een PGO. De bekendheid met een PGO en het enthousiasme om het te proberen was wisselend. Over het algemeen waren de deelnemers enthousiast over zowel de iWlz als de PGO.

De vraag is wel of de groep representatief is voor heel Nederland. Het enthousiasme van de groep kan beïnvloed zijn door de keuze voor de doelgroep en de domeinen. Ad benadrukt dat de look & feel van de PGO zodanig moet zijn, dat het voor elke doelgroep toegankelijk is. Zo is in dit project naar voren gekomen dat aanpassingen nodig zijn om het hanteerbaar te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Door met de ervaringsdeskundigen

Op basis van de opgehaalde inzichten gaat het Actieprogramma iWlz verder met actiegericht informeren van cliënten. Dit willen zij blijven realiseren via de cliënt-focusgroep, zodat zij in gesprek blijven met de cliënten en thema’s kunnen voorleggen. Verder hebben ze de ambitie om een service blueprint op te stellen aan de hand van personages. Daarmee maken ze inzichtelijk hoe de cliënt straks geïnformeerd kan over de mogelijkheden van het iWlz-netwerkmodel. “Met de service blueprint willen we bereiken dat er een beginpunt is met een overzicht, waarbij we de partijen die hierin een rol spelen kunnen betrekken om te kijken wat hun aandeel is in het geheel.”

Bekijk hier de presentatie; cliënt en verwante als actieve betrokkenen in het iWlz netwerkmodel aan Platform IZO. En lees hier meer informatie over de iWlz en het Actieprogramma iWlz.

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkmodel.