IZO

Toekomstbeeld en innovaties

Toekomstbeeld

Het Toekomstbeeld IZO geeft de visie van de leden van het Platform IZO weer op de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Het laat zien hoe modernisering van de gegevenshuishouding en kanalisering van digitale ontwikkelingen in het informatielandschap bijdraagt aan eenvoud voor de klant en lastenverlichting voor organisaties in de zorg en ondersteuning. Lees en bekijk hier meer over het toekomstbeeld.


Innovaties

In de zorg en ondersteuning zoeken organisaties voortdurend naar mogelijkheden om hun werkprocessen op het gebied van informatievoorziening te versoepelen, versnellen en verbeteren. Samen met mensen van partijen uit de IZO-community ontwikkelt en onderzoekt Zorginstituut Nederland innovatieve toepassingen in de praktijk.

Werken aan innovatieve oplossingen

Succesvolle IZO-innovaties doorlopen een aantal stadia voordat ze volwassen genoeg zijn om te worden overgedragen aan het werkveld.

Detecteren  Tijdig signalen en richtinggevende principes oppikken, met het oog op het Toekomstbeeld IZO 2020.
Denken   Met de IZO-community de verwachte impact van de innovatie bespreken.
Doen De impact van de innovatie ervaren.
Doorleven Ervaring met de innovatieve toepassing opdoen en bespreken.
Doorgeven De innovatie aan het werkveld overdragen.


De impact van innovaties wordt met de IZO-community besproken en ervaren tijdens de maandelijkse Platform IZO-bijeenkomsten. In grootschaliger verband wordt dit besproken met de IZO community in doorleefsessies of voorheen op de Denktanks IZO die het Zorginstituut jaarlijks organiseerde.

Opgedane kennis en ervaring worden ook gedeeld met het Informatieberaad. Daarin werken het zorgveld en het ministerie van VWS samen aan meer samenhang in de zorgbrede informatievoorziening, zodat een duurzaam informatiestelsel voor de zorg kan ontstaan.