IZO

2023: Waar raken de IV-trajecten in de zorg en ondersteuning elkaar?

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

Een nieuw jaar. Met nieuwe jaarplannen voor een nog betere informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. Bij Platform IZO presenteerden de platformleden de speerpunten-top 3 van hun organisatie voor 2023. De grote overlap in doelstellingen laat zien dat de organisaties met dezelfde dingen bezig zijn.

foto artikel 2023 januari bewerkt in huisstijl.jpg

Afhankelijkheden in beeld

Aan de hand van de speerpunten inventariseren de platformleden welke speerpunten zij dit jaar nader met elkaar willen bespreken. In het gesprek dat volgt, komen er veel afhankelijkheden naar boven tussen de diverse onderwerpen en speerpunten. En dat er behoefte is om die afhankelijkheden en onderlinge relaties in beeld te brengen.

IZO begint binnenkort met het uittekenen en in kaart brengen van de verbanden tussen alle genoemde IV-trajecten en ontwikkelingen. Hierbij is het nodig om breed naar de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning te blijven kijken en specifiek naar het sociaal domein.

Om de verbanden en overlappingen concreet te maken, kan het soms verleidelijk zijn om de techniek in te duiken. De kunst is om dit te weerstaan en de samenhang op een begrijpelijke manier te visualiseren voor iedereen die er (zijdelings) mee te maken heeft. “We moeten geen technische club worden”, merkt een platformlid op.

“Het netwerkperspectief is gewoon geworden”

De speerpunten die het meest worden genoemd, hebben te maken met het netwerkperspectief. Dit onderwerp kreeg ook veel stemmen om op de agenda van het platform te blijven. Het netwerkperspectief is al langer de focus binnen Platform IZO. Walter Popken van het CAK merkt op dat het netwerkmodel inmiddels “zo gewoon is geworden”, dat hij het vergat te noemen bij zijn speerpunten.

Hoe werken de platformleden in 2023 aan het netwerkperspectief? Een greep:

  • Zorginstituut Nederland ondersteunt de ketenpartijen, zoals het CIZ, bij de implementatie van het Indicatieregister vanuit het Actieprogramma iWlz. Een primeur! Ook wordt een Proof of Concept (PoC) voor het Bemiddelingsregister gestart. Zorgverzekeraars Nederland werkt mee aan deze PoC.
  • Het ministerie van VWS gaat het netwerkperspectief concretiseren. Niet alleen voor de langdurige zorg, maar ook domeinoverstijgend.
  • VECOZO gaat een PoC uitvoeren voor een netwerkmodel in de iWmo en iJw.

Overige speerpunten

Ook de programma’s KIK-V en eOverdracht worden benoemd als speerpunt. Het jaar 2023 lijkt het jaar van de implementatie te worden voor KIK-V en eOverdracht. Dit brengt de informatievoorziening weer een stapje dichter naar het daadwerkelijk gebruiken. En daarmee ook naar minder administratieve last. KIK-V verkent in gesprekken met zorgaanbieders en informatievragende partijen of KIK-V ook toepasbaar is in de GGZ, gehandicaptenzorg en VVT.

Andere onderwerpen die komend jaar op de agenda van IZO komen, zijn:

  • Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)
  • InZicht
  • European Health Data Space (EHDS)
  • Wegiz
  • Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De platformleden geven aan dat de samenhang van onder andere deze IV-trajecten op de agenda van het platform moet komen. Een domeinoverstijgende blik is hierbij gewenst. Iets wat de platformorganisaties vanuit IZO juist samen kunnen innemen.

Alle benoemde speerpunten van onder andere VWS, Jeugdzorg Nederland, Nictiz en de overige platformorganisaties staan in de presentatie van de bijeenkomst.

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkmodel.