IZO

Mitz, één overzichtelijke plek voor toestemmingen

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

Snelle uitwisseling van zorggegevens kan levens redden. Als zorgprofessional moet je weten of een patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven om zorggegevens uit te wisselen. Dat kan sinds deze zomer met Mitz. In online voorziening Mitz kan iedere Nederlander vastleggen of hij toestemming geeft.

Mitz NB.png

Zorgaanbieders die jouw gegevens nodig hebben, kunnen via Mitz snel controleren of jij het goed vindt dat ze jouw gegevens opvragen. Zo heb je als burger meer regie op je eigen gegevens. Zorgaanbieders worden ontzorgd in het beheren van toestemmingen van hun cliënten of patiënten: alles ligt vast op één betrouwbare plek die eenvoudig is te raadplegen. In Mitz staan geen zorggegevens, het systeem geeft alleen aan of en hoe je toestemming hebt verleend.

Drie keuzemogelijkheden

Op de website MijnMitz.nl, waar je inlogt met DigiD, heb je drie keuzemogelijkheden:

  • Keuze 1: Al je zorgaanbieders mogen jouw medische gegevens beschikbaar stellen. Andere zorgaanbieders mogen jouw medische gegevens elektronisch opvragen, maar alleen als ze die gegevens nodig hebben voor jouw zorg.
  • Keuze 2: Alleen bepaalde zorgaanbieders mogen jouw medische gegevens beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld de huisarts of de apotheker.
  • Keuze 3: Geen enkele zorgaanbieder mag jouw medische gegevens beschikbaar stellen. Andere zorgaanbieders kunnen jouw gegevens niet elektronisch opvragen. Als een zorgaanbieder jouw medische gegevens nodig heeft, moeten die op een andere manier worden verstrekt.

Noodzakelijke gegevens

De uitwisseling van gegevens is niet onbeperkt. Het moet gaan om ‘noodzakelijke’ gegevens voor het leveren van de zorg. Welke gegevens zijn dat? Dat verschilt per zorgaanbieder en per situatie. Een apotheek wil weten wat voor medicatie iemand krijgt. Een ziekenhuis wil bijvoorbeeld ook de uitslagen van een bloedafname zien. Wat de zorgaanbieders met elkaar mogen delen, hebben zij soms vastgelegd in beroepsrichtlijnen. Als dat niet is vastgelegd, beoordeelt de zorgprofessional zelf welke gegevens er nodig zijn.

Afsprakenstelsel

Het Mitz Afsprakenstelsel beschrijft waar partijen aan moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van Mitz. In het Mitz Afsprakenstelsel staan afspraken, eisen en procedures voor het veilig, betrouwbaar en verantwoord inzetten van Mitz.

Zorgaanbieders kunnen met de Mitz Connector een koppeling maken met hun eigen informatiesysteem. De uitwisseling van de zorggegevens verloopt niet via Mitz, Mitz is er alleen voor toestemmingen.

Mitz in het netwerkperspectief

Mitz is één van de vier gemeenschappelijke voorzieningen die een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel ondersteunen. Mitz vult de componenten toestemming en lokalisatie in op de laag IT-infrastructuur van het framework netwerkperspectief. De overige gemeenschappelijke voorzieningen, ook wel generieke functies genoemd, gaan over de componenten adressering, identificatie & authenticatie en autorisatie. Een voorbeeld hiervan is ZORG-AB.

Deze afbeelding laat zien waar Mitz gebruikt kan worden in de klantreis van Sara in het netwerkperspectief.

afbeelding NB Mitz.PNG


Relatie met andere toestemmingsvoorzieningen

Er zijn momenteel meerdere digitale mogelijkheden voor het geven van toestemming voor het delen van gegevens, zoals ikgeeftoestemming.nl en Volgjezorg. Ikgeeftoestemming.nl zal op termijn vervallen; die functie wordt volledig overgenomen door MijnMitz.nl. Volgjezorg regelt alleen de toestemming voor de uitwisseling van gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP is een infrastructuur waarmee zorgaanbieders onderling zorggegevens over hun patiënten en cliënten met elkaar uitwisselen. Mitz is gekoppeld aan het LSP, maar is er ook voor zorgaanbieders die niet aangesloten zijn hierop.

Planning

MijnMitz.nl is sinds deze zomer online. Mitz wordt eerst uitgerold in de acute zorg, bij huisartsen, apotheken, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en diagnostische centra. Daarna volgt de langdurige zorg. Het verkennen of Mitz ook te gebruiken is in het sociaal domein laat nog een aantal jaar op zich wachten, vertelt implementatieadviseur Lawlaw Saida van VZVZ bij Platform IZO. De wetgeving in dit domein zorgt voor complexiteit.

Aan de slag

Mitz hoopt dat alle zorgaanbieders snel gaan aansluiten. Om hen te ondersteunen is er een toolkit samengesteld met informatiemateriaal voor patiënten en cliënten. De toolkit bevat folders, een wachtkamerposter, uitleg in een stripverhaal en kleurplaten. Er is ook online materiaal beschikbaar dat de zorgaanbieder op zijn eigen website kan zetten. De servicelijnen voor zorgaanbieders en voor leveranciers helpen bij het aansluiten. Eind dit jaar wordt een publiekscampagne verwacht van het Ministerie van VWS. Sommige leden van Platform IZO konden niet wachten en logden direct in op MijnMitz.nl. “Het loopt heel soepel allemaal”, was een reactie. Lawlaw Saida benadrukt de eenvoud: “je kunt even snel in de wachtkamer van het ziekenhuis toestemming geven. Zo kan de arts je beter helpen”.


Meer info

Implementatieadviseur Lawlaw Saida van VZVZ gaf bij Platform IZO een presentatie over Mitz. Download haar presentatie hier.

Ben je als zorgaanbieder nog niet aangesloten op Mitz en wil je meer info? Kijk dan op de website van Mitz.

Wil je als burger je toestemmingen vastleggen? Doe dat op MijnMitz.nl

Meer weten over het framework netwerkperspectief? Volg dan hier de interactieve presentatie.


Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 16 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkperspectief.