IZO

 • NORA is schatkamer voor architecten overheidsdienstverlening

  Gepubliceerd in Platform IZO op 10 Jul 2024

  ‘De zorg heeft er baat bij om samen te werken met andere sectoren in een gemeenschappelijke referentiearchitectuur NORA.’ Deze stelling krijgt veel bijval van de leden van Platform IZO. Toch wordt deze architectuur nog niet overal toegepast. Terwijl het kan helpen om overheidssystemen beter op elkaar aan te sluiten.
 • Europese patiëntgegevens direct beschikbaar

  Gepubliceerd in Platform IZO op 27 Jun 2024

  Met één druk op de knop heeft de Nederlandse arts de belangrijkste medische gegevens op het scherm van een buitenlandse patiënt in zijn spreekkamer. En zijn collega in een ander EU-land kan net zo eenvoudig de gegevens inzien van een Nederlandse patiënt die hem bezoekt. Dat is het ideaal van Nationaal Contactpunt voor e-Health voor Nederland (NCPeH-NL). Maar daar moet nog wel het een en ander voor gebeuren.
 • Video: De waarde van het netwerkperspectief in de praktijk

  Gepubliceerd in Platform IZO op 17 Jun 2024

  Gegevens één keer invoeren. Daarna zijn ze beschikbaar voor wie ze nodig heeft, veilig en actueel, om te hergebruiken voor meerdere doeleinden. IZO vroeg zorgprofessionals, cliënten en hun naasten wat het netwerkperspectief oplevert voor hen, nu en straks.
 • KIK-V is here to stay

  Gepubliceerd in Platform IZO op 29 May 2024

  Partijen in de verpleeghuissector, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgkantoren en het ministerie van VWS vragen vanuit hun wettelijke taken informatie op bij zorgorganisaties. De vragen die zij hebben zijn vaak net even anders, en de antwoorden daardoor ook. Dat levert veel administratie (en frustratie) op bij de zorgaanbieders. Binnen KIK-V maken al deze partijen afspraken met elkaar over welke informatie uitgevraagd wordt. Dit leidt tot eenduidige vragen die eenduidig te beantwoorden zijn. Het uitgangspunt hierin is dat elk van de vragen te beantwoorden zijn met informatie die zorgaanbieders toch al vastleggen.
 • Zó werkt gegevens delen in de zorg

  Gepubliceerd op 30 Apr 2024

  eOverdracht, Actieprogramma iWlz, PGO, EHDS, Wegiz, CumuluZ, Mitz, KIK-V. Zelfs voor mensen die zich regelmatig bezighouden met gegevensuitwisseling in de zorg kan het soms helpen om terug te gaan naar de basis van gegevens delen in de zorg: de doelen, voorwaarden, spelers, wetten, historie, knelpunten en oplossingen. Het boek ‘Zó werkt gegevens delen in de zorg’ biedt inzicht en overzicht in begrijpelijke taal met heldere visualisaties.
 • Kind- en gezinsbescherming van de toekomst vraagt betere informatievoorziening

  Gepubliceerd in Platform IZO op 15 Apr 2024

  De jeugdzorg ligt onder vuur. Om de veiligheid in de thuissituatie van kwetsbare kinderen en volwassenen, gezinnen en huishoudens te verbeteren is het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opgesteld. Het schetst een integrale systeem- en mensgerichte aanpak. Die andere aanpak vraagt ook een andere informatievoorziening, waardoor burgers en professionals over accurate en volledige informatie kunnen beschikken. Het netwerkperspectief staat daarbij centraal.
 • Overzicht helpt zorgorganisaties ICT-keuzes te maken

  Gepubliceerd in Platform IZO op 28 Mar 2024

  Hoe stel je als VVT-organisatie een digitaliseringsagenda op? Er gebeurt zo veel op het gebied van informatie-uitwisseling en digitalisering dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Laat staan om te beoordelen wat voor jouw organisatie belangrijk is en waar je als eerste mee aan de slag moet. De leden van de IVVU, vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht, hadden behoefte aan overzicht en lieten een model ontwikkelen om zorgorganisaties de weg uit het bos te wijzen.
 • Vernieuwing Informatievoorziening nodig voor betere zorg en ondersteuning

  Gepubliceerd in Platform IZO op 26 Mar 2024

  In oktober 2023 is de kwartiermakersfase gestart voor de Vernieuwing Informatievoorziening Sociaal Domein (ViSD). Kwartiermaker Cristian Gonzalez van Aken van het Ketenbureau i-Sociaal Domein verkent samen met partijen wat er nodig is om tot een vernieuwing van de informatievoorziening in het sociaal domein te komen volgens de principes van het netwerkperspectief. Die vernieuwing is hard nodig omdat de houdbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk staat, het traditionele berichtenverkeer niet meer voldoet en doordat partijen steeds vaker domeinoverstijgend willen samenwerken.
 • European Health Data Space raakt gegevensuitwisseling in de gehele zorg en ondersteuning

  Gepubliceerd in Platform IZO op 28 Feb 2024

  Uitwisseling van zorgdata is niet alleen in Nederland een hot item, maar in de hele Europese Unie. Om die uitwisseling te stroomlijnen, is een EU-verordening aanstaande voor een European Health Data Space (EHDS). Een doel van EHDS is om zorgaanbieders, zorgorganisaties en patiënten beter met elkaar te laten communiceren. Het begrip ‘zorg’ omvat in Europese termen niet alleen de cure, maar ook de care. De langdurige zorg en ondersteuning doet er daarom goed aan om zijn stem te laten horen in de discussies over EHDS. Want het gaat ook hen aan.
 • Netwerkperspectief 2024: Platform IZO deelt speerpunten voor domeinoverstijgende gegevensuitwisseling

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Jan 2024

  Bij de aftrap van het nieuwe jaar delen de leden van Platform IZO met elkaar de drie belangrijkste speerpunten van hun organisaties voor 2024 die gaan over digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning