IZO

Zó werkt gegevens delen in de zorg

eOverdracht, Actieprogramma iWlz, PGO, EHDS, Wegiz, CumuluZ, Mitz, KIK-V. Zelfs voor mensen die zich regelmatig bezighouden met gegevensuitwisseling in de zorg kan het soms helpen om terug te gaan naar de basis van gegevens delen in de zorg: de doelen, voorwaarden, spelers, wetten, historie, knelpunten en oplossingen. Het boek ‘Zó werkt gegevens delen in de zorg’ biedt inzicht en overzicht in begrijpelijke taal met heldere visualisaties.

Boek zo werkt website.jpg

Een bestuurder in de ouderenzorg wil een project opzetten om digitaal gegevens te delen, hield Kees Wessels, directeur bij de Argumentenfabriek de IZO platformleden voor. Wat zou je hem adviseren om zich te informeren over het onderwerp? Er kwamen verschillende suggesties, maar één plek waar je overzichtelijk alles bij elkaar kunt vinden, is er niet, concludeerde Wessels. Maar sinds kort is daar nu ‘Zó werkt gegevens delen in de zorg’, aangeboden door de Argumentenfabriek.

Het boek is geschreven voor iedereen die iets te maken heeft met gegevensuitwisseling in de zorg, legde Wessels uit. Dus niet alleen voor die bestuurder hierboven, maar ook voor medewerkers van zorginstellingen en gemeenten, leerlingen en studenten van een zorgopleiding en eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van gegevens delen in de zorg.

Heldere visualisaties

Het boek maakt de informatie inzichtelijk met visualisaties. Geen grote lappen tekst, maar heldere mindmaps. Die hebben veelal het karakter van een boomdiagram. Het begint met een centrale vraag, bijvoorbeeld ‘Wat zijn de doelen van gegevens delen?’ Deze vraag heeft vijf antwoorden: zelfbeschikking; zorgverlening; verbetering; verantwoording; en bekostiging. Elk van deze antwoorden wordt vervolgens weer opgesplitst en van korte toelichtingen voorzien.

Op deze manier behandelt het boek diverse thema’s rond gegevensuitwisseling. Zoals voorwaarden voor het delen van gegevens, gegevensstromen, spelers en middelen, wet- en regelgeving en lopende projecten om de voorwaarden voor gegevensdeling te realiseren.

‘Zó werkt gegevens delen in de zorg’ is tot stand gekomen met hulp van bestuurders en experts van negen organisaties die betrokken zijn bij gegevensuitwisseling: AAG, CIBG, Health-RI, ICTU, Nictiz, het ministerie van VWS, VZVZ, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Platform ‘Zo werkt de zorg’

Wessels is naast directeur van de Argumentenfabriek ook programmamanager van het platform ‘Zo werkt de zorg’. Dit platform is in 2016 opgezet met de missie om “de samenleving te voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale feiten over de zorg”. In de loop der jaren hebben steeds meer partijen zich aangesloten bij het platform, waaronder veel IZO-partijen.

Boeken zijn een belangrijk middel van ‘Zo werkt de zorg’ om kennis te verspreiden. ‘Zo werkt gegevens delen in de zorg’ werd voorafgegaan door negen andere publicaties in de reeks ‘Zo werkt…’, onder andere over ouderenzorg, het sociaal domein en huisartsenzorg. Daarnaast heeft de Argumentenfabriek verschillende gidsen en kaarten gemaakt. Veel informatie is ook online toegankelijk gemaakt op de website app.zwdz.nl.

Hulp om dezelfde taal te spreken

Eva Piller, voorzitter van Platform IZO, ziet het boek als een goed hulpmiddel om met anderen in gesprek te gaan. “Soms wil je dingen eenvoudig kunnen uitleggen. Dit boek kan ons daarbij goed helpen.” Kenneth van Beurden (VECOZO) denkt dat de visualisaties in het boek heel nuttig kunnen zijn in het gesprek met andere partijen. “We praten soms langs elkaar heen. De visualisaties kunnen helpen om dezelfde taal te spreken.”

Lisette van Engelen (Nictiz) merkt op dat gesprekken over gegevensuitwisseling in de zorg vaak al snel een erg technisch karakter krijgen. Dat maakt het soms lastig om mensen te betrekken bij de materie. Het boek maakt het gemakkelijker om het onderwerp in eenvoudige taal te bespreken. Johan Ulenkate (VWS) maakt in zijn laatste deelname aan Platform IZO een compliment aan de auteurs voor de heldere mindmaps. “Niet alleen in dit boek, maar ook in andere uitgaven van de Argumentenfabriek.”


Meer informatie

Kees Wessels van de Argumentenfabriek gaf een presentatie over het boek Zó werkt gegevens delen in de zorg. Download de presentatie.

Lees meer over de boeken en de app van ‘Zó werkt de zorg’ op de website.


Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkperspectief.