IZO

Video: De waarde van het netwerkperspectief in de praktijk

Gegevens één keer invoeren. Daarna zijn ze beschikbaar voor wie ze nodig heeft, veilig en actueel, om te hergebruiken voor meerdere doeleinden. Dat is het netwerkperspectief. IZO vroeg zorgprofessionals, cliënten en hun naasten wat het netwerkperspectief oplevert voor hen, nu en straks.

Video miniatuur.png

Bekijk de video


Wat is het netwerkperspectief?

Het netwerkperspectief is de omarmde visie op het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens voor de langdurige zorg.

Cliënten en hun naasten hebben invloed op het eigen welzijn en cliëntgegevens wordenhergebruikt als de ondersteuningsvraag verandert. Zorgprofessionals verlenen met goede gegevens samen goede zorg en ondersteuning, leren van elkaar en zijn geen extra tijd kwijt aan verantwoorden wat ze doen.

Het netwerkperspectief zorgt voor efficiëntie, voorkomt dubbel werk en verbetert de samenwerking tussen zorgprofessionals en andere betrokkenen. Lees meer over het netwerkperspectief.

Waarom een video over het netwerkperspectief in de praktijk?

Het netwerkperspectief is als visie omarmd door de partijen in de langdurige zorg en ondersteuning en sluit aan op landelijke doelstellingen vanuit bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord (IZA). Maar het netwerkperspectief is nog wat abstract voor veel mensen die werken aan digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning.

Om het netwerkperspectief in de harten van de mensen te laten landen, kwam bij Platform IZO het idee op om in beeld te brengen wat het netwerkperspectief oplevert voor zorgprofessionals en cliënten in de praktijk. IZO vroeg zorgprofessionals, cliënten én hun naasten waar voor hun de waarde zit. Professionals van organisaties en programma’s kunnen deze video gebruiken in presentaties, bijeenkomsten en overleggen, bijvoorbeeld als inleiding of gespreksstarter.

IZO-werkgroep

In een werkgroep deelden (vertegenwoordigers van) zorgprofessionals, cliënten en naasten hun eigen ervaringen met digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning. Zij vertelden waar zij tegenaan lopen en hoe het netwerkperspectief hierin kan helpen. Ook is stilgestaan bij succesverhalen die er al zijn. De ervaringen van de deelnemers vormden de basis voor de video.

De waarde van het netwerkperspectief

Het netwerkperspectief heeft waarde voor zorgprofessionals, cliënten en hun naasten. Cliënten krijgen meer regie doordat zij samen met hun naasten op basis van de gegevens keuzes kunnen maken voor hun eigen zorg en ondersteuning. Zorgprofessionals gebruiken gegevens om in de dagelijkse praktijk van elkaar te leren en te verbeteren. En zorgorganisaties gebruiken de gegevens voor verantwoording naar bijvoorbeeld toezichthouders en burgers. Cliënten hebben inzicht in welke zorg vergoed wordt en uitvoeringsinstanties gebruiken gegevens voor het bekostigen van zorg en ondersteuning.


Bekijk het in de video


Waar zie jij de waarde van het netwerkperspectief in de praktijk?

Mail het naar infoizo@zinl.nl en wie weet zie je jouw inzending terug in de IZO Update!